Plus
Išbandyti premium paskyrą
0   Prekės
#
0,00 €
Pridėkite prekę į krepšelį norėdami atlikti pirkimą
Sutarties atsisakymo instrukcijos

Vartotojai (Vokietijos Civilinio kodekso 13 straipsnis) turi teisę atsisakyti sutarties dėl prekių pirkimo internetu pagal šias instrukcijas.

Vartotojo teisės atsisakyti sutarties

Turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų, nenurodydami tokio sprendimo priežasčių.

Sutarties atsisakymo terminas baigiasi po keturiolikos dienų skaičiuojant nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų paskirtos trečiosios šalys, kurios nėra vežėjai, fiziškai įgijo paskutinę prekę.

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jūs turite mus (Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Vokietija, telefakso numeris: +49 30 208 478 250, el. pašto adresas: [email protected]) pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pateikta sutarties atsisakymo forma, tačiau ji nėra privaloma.

Tam, kad būtų laikytasi sutarties atsisakymo termino, pakanka, jei jūs prieš baigiantis sutarties atsisakymo terminui išsiųsite pranešimą apie pasinaudojimą sutarties atsisakymo teise.

Atsisakymo teisės pasekmės

Jei šios sutarties atsisakysite, nepagrįstai nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią mums buvo pranešta apie Jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime visas Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas dėl to, kad pasirinkote kitą, o ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą). Sumokėtas sumas grąžinsime ta pačia mokėjimo priemone, kokią naudojote pradinei operacijai, išskyrus atvejus, kai aiškiai sutikote kitaip. Bet kuriuo atveju Jums nereikės mokėti jokio su grąžinimu susijusio mokesčio.

Prekėms, kurios gali būti paprastai grąžintos paštu, taikoma:

galime atsisakyti grąžinti sumas, kol negavome prekių arba kol jūs nepateiksite įrodymų, kad jūs prekes mums išsiuntėte atgal, priklausomai, kas įvyksta anksčiau;
jūs nedelsdamas ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo prekiautojui apie sprendimą atsisakyti sutarties privalo išsiųsti arba perduoti prekes šiuo adresu: Autodoc GmbH (Retoure - Lager R) Rhinstraße 132, 12681 Berlin, Deutschland (Vokietija).

Termino yra laikomasi, jeigu prekes jūs išsiunčiate prieš pasibaigiant keturiolikos dienų terminui. Jūs privalote padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

Prekėms, kurios negali būti paprastai grąžintos paštu, taikoma:

jūs atsakote tik už prekių vertę, sumažėjusią dėl prekių atžvilgiu padarytų veiksmų, nebūtinų tam, kad jūs nustatytumėte, koks prekių pobūdis, savybės ir kaip jos veikia.

Prekėms, kurioms taikomi papildomi saugaus transportavimo reikalavimai (akumuliatoriai):

Kai gaunate produktą, kuriame pateikiamas ypatingas pranešimas, patariantis išsaugoti pakavimo medžiagą, jeigu reikės atlikti grąžinimą, mes rekomenduojame laikytis šių instrukcijų:

- išsaugokite kamščius, kurie naudojami ertmių uždarymui, siekiant išvengti skysčių nuotėkiui iš akumuliatoriaus;

- išsaugokite pakavimo medžiagas, kurios saugo akumuliatoriaus korpusą nuo pažeidimų;

- išsaugokite dėžę, ant kurios yra įspėjamasis ženklas, kad viduje yra pavojingų medžiagų.

 

Jeigu jūsų AUTODOC siuntinys buvo pažeistas, prašome naudoti naują pakuotę siunčiant produktą atgal mums. Kadangi pakuotėje yra kenksmingų medžiagų, būtinai naudokite patvarią ir smūgiams atsparią siuntos dėžę. Apsaugokite prekę nuo galimo judėjimo ir netyčinio įsijungimo dėžės viduje. Statmenai įdėkite prekę į siuntos dėžę ir įsitikinkite, kad ji nejuda. Naudokite užpildus, pavyzdžiui, AUTODOC naudota užpildo medžiaga arba kokius nors laikraščius, kad užpildytumėte laisvą vietą tarp siuntos dėžės ir prekės.

 

Pažeistos kenksmingos medžiagos, tokios kaip akumuliatoriai su nuotėkiu, negali būti grąžinamos ir turi būti utilizuotos specializuotoje utilizavimo vietoje.

- Sutarties atsisakymo instrukcijų pabaiga -

Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

(šią formą užpildykite ir išsiųskite tik jeigu norite atsisakyti sutarties)

– Adresatas Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Deutschland, telefakso numeris: +49 30 208 478 250, el. pašto adresas: [email protected]
– Šiuo pranešu/pranešame*, kad atsisakau/atsisakome* šių prekių pirkimo–pardavimo sutarties*/šio skaitmeninio turinio tiekimo sutarties/šių susijusių paslaugų tiekimo sutarties*.
– Užsakyta [data] */gauta [data] *
– Vartotojo (-ų) vardas ir pavardė
– Vartotojo (-ų) adresas
– Vartotojo (-ų) parašas (tik siunčiant popierinę formą)
- Data
________
(*) Netinkamą išbraukti.

Sutarties atsisakymo netaikymas

Yra teisinės išimtys dėl sutarties atsisakymo teisės netaikymo (Vokietijos Civilinio kodekso 312g straipsnis), pagal kurias pasiliekame teisę jūsų atžvilgiu remtis šiomis nuostatomis: sutarčių atšaukimo teisė netaikoma sutartims, pagal kurias tiekiamos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios pagaminamos, atsižvelgiant į vartotojo individualų pasirinkimą ar nurodymą arba jos yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeniniams poreikiams; sutarčių atšaukimo teisė netaikoma pristatant prekes, jei po pristatymo dėl jų sudėties neatskiriamai sumaišomos su kitomis prekėmis.

Be to, mes atkreipiame jūsų dėmesį, kad jūs pagal Vokietijos Civilinio kodekso 357 str. 7 dalies 1 punktą turite mums atlyginti prekių vertę, sumažėjusią dėl veiksmų, nebūtinų prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Teismų praktikoje buvo nuspręsta, kad ir automobilių dalių montavimas yra „nereikalingas“.